Pasregler i USA og visaregler ved indrejse til USA

USA er et fantastisk rejseland, men der er en del formaliteter at holde styr på, inden du kan sætte fødderne på amerikansk grund. Indrejsereglerne, herunder pas- og visaregler ændres jævnligt. Hertil kommer den elektroniske ESTA online-formular, der skal udfyldes inden afrejsen fra Danmark – og som kan drille lidt. Jeg opridser her, hvilke regler der er gældende netop nu, og hvilke krav der stilles til dine rejsedokumenter i USA, herunder dit pas.

Pasregler og visaregler til USA for danske statsborgere
Danskere statsborgere, der som turister eller forretnings rejsende ønsker at rejse til USA, er omfattet af det såkaldte Visa Waiver Program, der giver mulighed for indrejse og ophold i USA i op til 90 dage. Varer dit ophold mere end 90 dage, skal du have visa. Skal du studere i USA eller skal du fx arbejde som journalist i USA (som undertegnede), skal du have visa. Men er du på almindelig forretningsrejse i USA, skal du ikke have visa.

Et turistvisum koster 960 kr. (2014) og udstedes af den amerikanske ambassade i København. Skal du have visa, så sørg for at ansøge i god tid, da du bl.a. skal til et interview på ambassaden. Har du ikke noget visa, er det klogt at overholde 90 dages reglen. Du kan nemlig få meget svært ved at komme ind i USA igen på et senere tidspunkt, hvis du rejser ud af landet efter den dato, der bliver indstemplet som sidste udrejsedato i dit pas ved ankomsten til USA. Læs mere på http://denmark.usembassy.gov

Husk visum ved længere ophold end 90 dage
Hvis du ønsker at rejse rundt i USA og Nordamerika længere end 90 dage, skal du søge visa. Bemærk i den forbindelse, at en smuttur til Canada eller Mexico ikke nulstiller 90 dages perioden. Du skal helt forlade USA og det nordamerikanske kontinent, før du ved indrejse i USA igen får tildelt nye 90 dage.

Hvis du rejser ind i USA under Visa Waiver programmet, kan du heller ikke få forlænget dit ophold på de 90 dage. Du skal altså forlade USA og Nordamerika inden for 90 dage, for ikke at overtræde reglerne i Visa Waiver programmet.

Har du et pas med en udløbsdato, der falder inden for de 90 dage, som danske statsborgere automatisk får tildelt ved indrejse i USA, må du kun opholde dig i USA indtil udløbsdatoen i passet. Men du kan som dansker godt rejse ind i USA på dit pas, selvom passet udløber efter fx 30 dage. Du skal så blot forlade USA igen, inden de 30 dage er gået. Denne særregel skyldes, at Danmark har en særlig aftale med USA. For en lang række andre lande gælder det, at et pas være gyldigt i mindst seks måneder efter indrejsen i USA. Men det krav gælder ikke danske statsborgere.

Folk der har fået udstedt et såkaldt nødpas, hvis de har mistet eller glemt deres rigtige pas, kan IKKE rejse ind i USA på dette pas. Nødpasset er nemlig ikke maskinlæsbart, og det er et krav ved indrejse i USA. Så du kan altså IKKE rejse ind i USA på et nødpas, selvom nødpasset er gyldigt til indrejse i en lang række andre lande.

Den elektroniske ESTA-formular
Den 12. januar 2009 trådte nye indrejseregler i USA i kraft. De betyder, at langt de fleste danskere, der vil rejse til USA, inden afrejsen fra Danmark skal udfylde en elektronisk formular med en række informationer. Formularen kaldes i daglig tale ESTA – Electronic System for Travel Authorization. Når du har udfyldt formularen på nettet, hvilket sker på en amerikansk hjemmeside (men med dansk tekst) – og betalt ESTA gebyret på 14 dollars – får du en elektronisk forhåndsgodkendelse, som giver dig ret til at flyve til USA. Men selve indrejsetilladelsen til USA får du formelt først, når du har været igennem immigrationskontrollen ved ankomsten til USA.

For at gøre processen nem, har amerikanerne været så venlige at lave forskellige sprogversioner, bl.a. en dansksproget udgave. Derfor er online-formularen på dansk, og kan udfyldes på dansk – dog skal enkelte spørgsmål besvares på engelsk. Gebyret for at udfylde ESTA-formularen er 14 dollars, der betales med et kreditkort, når du har udfyldt den elektroniske formular.

Når du har udfyldt og svaret på alle spørgsmål, godkender du formularen. Du får så tildelt et ansøgningsnummer og i løbet af få sekunder kommer der et svar retur på din ansøgning. I sjældne tilfælde kan der gå lidt længere, inden du får svar. Amerikanerne anbefaler, at du senest 72 timer før afrejse går ind og udfylder formularen. 98 procent af alle danskere får godkendt deres ESTA-ansøgning helt uden problemer. Når du har fået din forhåndsgodkendelse, er den gyldig i to år og kan benyttes til flere rejser til USA inden for de to år. Det kræver dog, at dit pas ikke udløber i perioden. Får du nyt pas, skal du lave en ny ESTA-ansøgning.

Alle personer – også børn uanset alder – skal have en ESTA-godkendelse for at kunne rejse ind i USA. Det forventes naturligvis, at forældrene udfylder ESTA-ansøgningerne på børnenes vegne.

Din ESTA-godkendelse kan bruges flere gange
Ønsker du at genbruge din ESTA-godkendelse til flere rejser til USA, så husk at gem det ansøgningsnummer, du får tildelt, når du sender din ESTA-ansøgning. Nummeret skal bruges, når du ved USA-rejse nummer to skal ændre info om fx rejsedatoer, opholdsadresse i USA og anden information, der ændrer sig fra gang til gang. Har du ikke gemt ESTA-ansøgningsnummeret, kan du søge efter det ved hjælp af dit pasnummer og dit fulde navn.

De nye indrejseregler gælder alle statsborgere i lande, som er omfattet af det såkaldte Visa Waiver Program – hvilket altså inkluderer Danmark. Danskere, der har gyldigt visum til USA, skal ikke udfylde den elektroniske ESTA-formular.

Den danske version af ESTA-formularen findes og udfyldes på følgende adresse: https://esta.cbp.dhs.gov/ Det er også her, du finder gamle ESTA-godkendelser og kan rette dine oplysninger, så de passer til en ny rejse.

Bemærk i øvrigt, at din ESTA-godkendelse ikke behøver være gyldig under hele dit ophold i USA. Gyldighedsperioden på de to år må fx gerne udløbe, mens du opholder dig i USA. Men ESTA-godkendelsen skal naturligvis være gyldig den dato, du rejser ind i USA.

14 dollars gebyr på ESTA-formularen
Indtil den september 2010 var det gratis at få den elektroniske ESTA-godkendelse til indrejse i USA. Men nu har de amerikanske myndigheder indført et gebyr på 14 dollars for at udfylde formularen. Indtægterne fra gebyret skal gå til at promovere USA som rejseland overfor internationale turister.

En ESTA-forhåndsgodkendelse er gyldig i 2 år, og har du allerede udfyldt en ESTA-godkendelse ved en tidligere rejse til USA, kan du genbruge din ESTA-godkendelse, og dermed spare de 14 dollars – forudsat at ESTA-godkendelsen ikke er mere end to år gammel. Du får i øvrigt en automatisk reminder pr. e-mail, når din ESTA-godkendelse efter to år er ved at udløbe.

Husk at udfylde ESTA-formularen i god tid
Informationerne i ESTA-formularen har du forresten hele tiden skulle oplyse, når du rejste til USA. Tidligere afgav du blot informationen ved check-in i lufthavnen samt ombord på flyet til USA. Ved at få informationerne inden afrejse, slipper amerikanerne for at skulle sende folk hjem igen, som af den ene eller den anden grund ikke opfylder betingelserne for indrejse i USA. Der er altså ikke tale om, at du skal opgive flere oplysninger end hidtil.

BEMÆRK: Det er ikke muligt at få dispensation til at rejse ind i USA, hvis du har glemt at udfylde den elektroniske ESTA-formular. Denne “smutvej” for de glemsomme forsvandt ved årsskiftet 2009/ 2010. I dag får flyselskaberne en bøde af de amerikanske myndigheder, hvis de flyver passagerer til USA, der ikke har ESTA-godkendelse. Så du kommer ganske enkelt ikke ombord på flyet, hvis du ikke har den elektroniske ESTA-forhåndsgodkendelse.

Får du mod forventning ikke en elektronisk forhåndsgodkendelse – uanset årsagen – skal du søge visa, for at få lov til at rejse ind i USA. Det er dog yderst sjældent at danske statsborgere ikke bliver ESTA-godkendt. Folk som allerede har et gyldigt visa til USA, skal ikke forhåndsgodkendes, og kan som tidligere nævnt rejse til USA uden at udfylde en ESTA-formular. Se og udfyld den elektroniske ESTA-formular (dansk version) på https://esta.cbp.dhs.gov/

Krav til udformningen af dit pas
Det kræver et maskinlæsbart pas, at komme forbi den amerikanske paskontrol og blive lukket ind i USA. Alle danske pas udstedt efter 1. marts 1997 er maskinlæsbare.

Biometriske pas er det seneste skud på stammen i kampen mod forfalskede pas. De nye biometriske pas indeholder bl.a. et digitalt foto og en chip med den information, som også står indskrevet i passet. Danmark begyndte at udstede de første biometriske pas den 1. august 2006.

I oktober 2006 blev det et krav fra de amerikanske myndigheder, at alle nye pas som var udstedt efter denne dato, skulle være biometriske. Krav om biometriske pas giver ingen problemer for danske statsborgere, da alle nye danske pas siden august 2006 har været biometriske – som beskrevet ovenfor. Er dit pas udstedt før den 26. oktober 2006, er det som tidligere nævnt nok, at passet er maskinlæsbart. Det er altså ikke nødvendigt at anskaffe sig et biometrisk pas, for at rejse ind i USA.

Børn skal have eget pas uanset alder
Skal du have dine børn med til USA, og de ikke har deres eget pas, skal de have udstedt et nyt pas, inden de kan komme med til USA. Det er ikke længere nok at have børn indskrevet i forældrenes pas. Reglen gælder uanset alder – selv nyfødte babyer skal have eget pas.

Pas til børn fra 0 – 11 år koster 115 kr. og pas til unge mellem 12 og 17 år koster 141 kr. (2014). Pas til personer under 18 år har en gyldighed på fem år – dog er pas udstedt til børn under 2 år kun gyldige i 2 år. Prisen for pas til voksne i alderen 18 – 64 år koster 626 kr., mens personer over 65 år slipper med 376 kr (2014). Vær i øvrigt opmærksom på de skærpede krav til pasfotos. Læs mere på www.politi.dk

Bemærk også, at det er Borgerservice i kommunerne, som har overtaget opgaven med at udstede nye pas til borgerne. Kommunerne overtog opgaven fra politiet pr. 1. januar 2007, da de nye storkommuner åbnede. Du skal derfor henvende dig til kommunes borgerservice, når du skal have nyt pas. Det behøver dog ikke være dit lokale borgerservicekontor, du møder op på. Alle danske borgerservicekontorer kan udstede pas, uanset hvilken kommune, du bor i.

Nyt begreb pr. 1. november 2010: “Secure Flight”
Amerikanerne har pr. 1. november 2010 indført et nyt begreb, der hedder “Secure Flight”. Det handler om, at USA nu også kræver oplysninger om køn og fødselsdato, der skal oplyses på passagerens flybillet. Alle flyselskaber med ruter til USA skal derfor fremover indhente disse informationer fra deres passagerer, når folk foretager bookingen af deres flybillet.

Du vil dog som passager ikke opleve den store forandring, da du blot skal opgive disse informationer i forbindelse med bookingen af din flybillet. Til gengæld vil du opleve, at du efter reservationen af din flybillet på et tidspunkt inden afrejse også skal opgive info om dit pasnummer, din opholdsadresse i USA, m.v. Disse oplysninger er også en del af “Secure Flight”-informationerne. Ellers er der ingen ændringer i forhold til de gældende indrejseregler.

Bemærk: “Secure Flight” har IKKE noget med den elektroniske ESTA-formular at gøre.

Informationerne på denne side er senest opdateret den 30. august 2014.

Af Henrik Lange, Highways-USA.com

Comments

 1. Birgitte Magic says

  Jeg tager til USA den 26. juni 2015 i knap fire uger og søger dermed ESTA, selv om jeg allerede har en, der virker – men den udløber i den periode, jeg er derovre. Jeg skal afsted igen 15. oktober 2015 og kan derfor bruge den ESTA, jeg udfylder i dag. Men jeg vil gerne have styr på, HVORDAN jeg gør 2. gang jeg skal afsted….? Du skriver: Nummeret skal bruges, når du ved USA-rejse nummer to skal ændre info om fx rejsedatoer… Hvordan og hvor gøres det? VH Birgittte Magic

  • says

   Jeg er i USA på reportagerejse, så jeg vil lige vente med det udvidede svar, indtil jeg er tilbage i Danmark. Jeg vil bare lige kort præcisere, at man faktisk sagtens kan rejse til USA på en ESTA godkendelse, som udløber, mens man opholder sig i USA. ESTA godkendelsen behøver således ikke være gyldig under hele ens ophold i USA. Men skal naturligvis være det på datoen for indrejsen i USA. Så du behøver altså ikke forny din nuværende ESTA godkendelse til din rejse ind i USA den 26. juni – man kan vente til du skal rejse ind i USA igen den 15. oktober – hvis du ikke allerede har fornyet den. Til gengæld skal ens pas være gyldigt i hele den periode, man opholder sig i USA. Men altså ikke nødvendigvis ESTA godkendelsen :-)

 2. Isabell Nielsen says

  Jeg har lige forladt Miami i sidste uge og er rejst hjem. Plejer man ikke og få et stemple i passet, når man rejser hjem (at man er rejst ud af landet igen)? Det fik vi nemlig ikke denne gang.

  • Finn Petersen says

   Tror jeg aldrig de har gjort, før ESTA hæftede de et “visa” fast i passet som blev taget ud når du checkede ind til din hjemflyvning. Formoder de nu elektronisk registrerer at du har forladt landet.

  • says

   Nej, der stemples ikke noget ind i passet ved afrejse fra USA. Indtil for få år siden skulle man aflevere en grøn slip ved udrejse af USA som “bevis” for, at man havde forladt landet. Men i dag foregår al registrering elektronisk, så man skal ikke have noget stempel i passet ved udrejse eller lignende. Det er kun i tilfælde af, at man rejser ind i USA over land – fx fra Canada ind i USA via landevejen – og at man starter sin rejse i Canada (og ikke USA) – at man stadig skal have den grønne slip indsat i passet. Og huske at aflevere den igen, når man rejser ud af USA. Men det skal de færreste tænke på. Og der bliver altså under ingen omstændigheder stemplet noget i passet ved udrejse af USA.

 3. Jannik Lauritsen says

  Jeg står og skal til interview på ambassaden omkring et F1 visa. Og der står, at jeg skal have et “proof of financial support” med, men hvad indebærer det? Er det nok bare at få et udskrift med ens kontobalance fra banken med deres stempel, eller er der noget helt specielt, man skal have med? VH Jannik

  • says

   Jeg vil mene, at du skal medbringe fx tre måneders lønsedler eller tilsvarende og et kontoudtog fra banken. Altså lidt det samme, som hvis man har et møde med sin bank, og de også skal se dokumentation for ens indtægter. Det må være noget i den retning, der er tale om. Jeg kan ærligt talt ikke selv huske, hvad jeg havde med som dokumentation, da jeg for seks år siden sidst var til samtale på ambassaden. Da jeg fik fornyet mit pressevisum sidste år, fik jeg det fornyet automatisk, da det var mit tre pressevisum. Så jeg slap for turen på ambassaden – er åbenbart blevet forhånds godkendt inde i systemet 😉

 4. Lærke M. says

  Super god side du har. Jeg er lige kommet hjem fra et 90 dages ophold i Californien (den 3. maj kom jeg hjem). Jeg vil rigtig gerne afsted igen, men jeg vil gerne opholde mig i landet i over 90 dage. Jeg har søgt og søgt på nettet på, hvor mange dage man må være i landet på et turist visum, kan du svare mig på det? Ville jeg have mulighed på det visum at tage et smut til Mexico, eller Danmark for den sags skyld, i en uge, og så komme tilbage til USA igen, vil de lukke mig ind? Venlig hilsen Lærke

  • says

   Tricket med Mexico eller Canada kan jeg godt skyde ned med det samme. Du “nulstiller” ikke dine 90 dage ved at rejse til et naboland. Man skal helt forlade det amerikanske kontinent, inden ens 90 dage bliver nulstillet. Så du har faktisk gjort det helt rigtige ved at tage hjem til Danmark. For dermed er dine 90 dage i USA allerede blevet nulstillet. Når det er sagt, så ser amerikanerne på, om man har et “naturligt” rejsemønster, når man rejser ud og ind af USA uden visum. Herunder hvilke destinationer, man rejser frem og tilbage til, når man ikke opholder sig i USA. Så hvis du rejser til USA igen i morgen, kan du i princippet godt gøre det – men du vil muligvis ved ankomsten blive udspurgt lidt mere grundigt om, hvad du skal foretage i USA denne gang – når du nu lige er rejst ud af landet den 3. maj. Angående turistvisum, så er jeg ikke 100% inde i reglerne. Men sådan som jeg forstår det, så udstedes turistvisum individuelt – og har altså individuel længde, afhængig af hvilke rejseplaner, man har i USA. Man er altså ikke garanteret en bestemt antal måneder. Men i nogle tilfælde, så udstedes turistvisum med op til seks måneders varighed. Men det er altså ikke noget, man er garanteret på forhånd. Jeg håber, du blev lidt klogere :-)

 5. Elisabeth Strobel says

  Jeg har været inde og udfylde vores ESTA. Ved min søns ESTA skrev jeg den by, som han er født i (Odense). Men så efterfølgende, at der i hans pas står vores hjemmekommune. Vil det være et problem, at der ikke står den samme by som i passet?

  • says

   Umiddelbart er det ikke en detalje, som vil få mig til at ligge søvnløs om natten. Det lyder som en lille teknisk detalje, og han er jo rent faktisk født i Odense, som er det korrekte svar på spørgsmålet. Så jeg tror ikke, I behøver bekymre jer om lige præcis den information. Blot pasnumre og den slags information er korrekte på ESTA formularen. God tur!

 6. Jens Hay-Schmidt says

  Når man udfylder ESTA og flyver med Air Canada fra København via Toronto til Los Angeles, er der så noget om, at Toronto virker som indrejse sted til USA? Hilsen Jens

  • says

   Jeg er ikke helt sikker på, at jeg forstår dit spørgsmål. Er det i relation til oplysninger på selve formularen? Hvis der skal oplyses “Port of Entry” – ankomstdestination til USA – så må det trods alt Los Angeles i dit tilfælde. Selvom amerikanerne har en fremskudt grænsepost i Toronto, så er du jo trods alt stadig på canadisk jord i Toronto. Så jeg ville skrive Los Angeles, hvis jeg har forstået dit spørgsmål korrekt, da det jo først er her, at du som juridisk person er ankommet til USA. Rent praktisk, så går man gennem den amerikanske immigration og toldkontrol, allerede i Toronto, hvis det er det, du spørger om. Men det har ikke umiddelbart noget med ESTA formularen at gøre.

 7. Marie Lundstrøm says

  Hej Henrik, jeg håber, du kan svare på mit spørgsmål. Min kæreste er amerikaner, og jeg opholder mig p.t. i USA på ESTA. Jeg skal snart hjem til Danmark og vil så returnere igen på mit ESTA, som varer godt og vel to år endnu. Jeg vil gerne vide præcis hvilke rejsedestinationer, der IKKE giver anledning til en nulstilling af 90-dages perioden? Du siger det nordamerikanske kontinent, og jeg har læst flere forskellige svar på, hvor det ikke kan betale sig at rejse hen, hvis man vil nulstille 90-dages perioden. Min kæreste og jeg har talt om at tage på ferie til Ibiza i slutningen af min næste 90-dages periode, for at nulstille den. Vil dette godkendes, vil du tro? Mvh og på forhånd tak. Marie

  • says

   Jeg kan desværre ikke give dig en præcis liste over rejsedestinationer, som nulstiller de tilladte 90 dage, man må opholde sig i USA uden visum. Og jeg vil generelt anbefale, at man omgås “eksperimenter” med at nulstille 90 dages perioden med omtanke. Uden at jeg kender den præcise fremgangsmåde, så er min fornemmelse, at de amerikanske immigrations myndigheder vurderer folks rejsemønster fra person til person. Hvis man fx har flere meget lange ophold i USA efter hinanden (af op til 90 dages varighed) – kun afbrudt af ganske korte udlandsophold – vil man nok hurtigt vække immigrations myndighedernes mistanke om, at man ikke længere er turist, men måske arbejder, studerer eller foretager sig andre ting i USA, som kræver visum. Men en rejse til Ibiza bør naturligvis nulstille din 90 dages periode, da Ibiza (mig bekendt) er en del af Spanien og ligger i Middelhavet. Men folk bliver altså vurderet individuelt ved ankomst til USA, og her vil ting som antal ophold i USA og opholdenes længde i USA, og hvilke destinationer man ankommer fra til USA – og hvilken tilknytning man har til sit hjemland – indgå som en del af vurderingen. Endelig er der jo også den mulighed, at du ganske enkelt gifter dig med din amerikanske kæreste. Så er problemet med 90 dages perioderne løst en gang for alle 😉 Selvom det måske er en lidt dramatisk løsning på “problemet”. Jeg håber, at du kan bruge mit svar.

 8. Mette Dünser says

  Hej Henrik, du har givet klare svar til mange, så nu forsøger jeg mig også. Vi skal til USA i maj – dog er vi usikre på, om vores søns pas er ok. Vi havde egentlig bestilt et nyt pas, men da det ikke var i orden, da det kom frem, fik vi forlænget det gamle pas til november. Passet er udstedt i 2010. Mon han kan rejse på det? På forhånd tak

  • says

   Tak for jeres ros af Highways-USA. Jeg er faktisk ret meget i tvivl om svaret på jeres spørgsmål. Lige netop når det gælder indrejse i USA, vil jeg betragte det som værende problematisk, at hans gamle pas “blot” har fået forlænget gyldigheden. Til stort set alle andre lande i verden ville jeg ikke være bekymret. Men i lige netop USA kan det være et problem, da man heller ikke godtager en række andre midlertidige pas. Så uden at vide, om det rent faktisk er et problem, ville jeg i jeres tilfælde få lavet et nyt “rigtigt” pas til ham. Han skal jo trods alt have et nyt pas allerede til november, så bestil et nyt pas, så han kan rejse ind i USA på det.

 9. Elly Borg says

  Jeg skal til Florida den 30. april 2015. Jeg får blodtrykssænkende medicin. Min læge mener ikke, jeg skal medbringe erklæring om denne medicin, og den står heller ikke på listen over medicin, der kræver pillepas i EU. Kan jeg roligt medbringe medicin i originalemballagen til det antal dage, jeg er der? I en artikel i Politiken står der, at man skal udfylde “Den blå/ hvide formular vedrørende madvarer. Er det en, man får udleveret i flyet? Tak for en rigtig god side. Elly Borg

 10. Sophia Lauenborg says

  Efter både snak med Udenrigsministeriet og Den Amerikanske Ambassade, er jeg lidt i tvivl om, hvilket visum jeg skal søge. Om jeg bare skal nøjes med ESTA 90 dages visum fri eller et turist-/ forretnings visum. Jeg skal til New York til sommer i cirka to måneder for at gå på et skuespillerkursus, der kun varer ni timer om ugen. Noget jeg selv betaler for og intet tjener på. Hvis det er er turist- eller forretnings visum jeg skal søge, så står der, at jeg skal til samtale med alle mulige papirer samt medbringe gamle pas. Hvem har sine gamle pas? Hvad gør jeg? Grunden til at jeg er i tvivl er, at et student visum kræver, at man læser 18 timer om ugen, hvilket jeg ikke skal. Så jeg er vel ikke studerende i visum sammenhæng? Så jeg er i tvivl om, hvorvidt jeg skal søge turist- eller forretnings visum. Og hvad hvis jeg vil blive et par uger efter kursus? Behøver jeg meddele en nøjagtig returdato? Skal jeg have fundet sted at bo og have booket flybilletter inden samtalen? Der er to måneder til, jeg skal afsted. Er i tvivl om jeg kan nå alt det. Tak

 11. Michael Leth Møller says

  Jeg har en gyldig ESTA, men er siden blevet gift og har ændret efternavn. Navnet I passet er stadig det samme og gyldigt til 2018. Vil det have nogen indflydelse på min indrejse i USA??

 12. Freja Andersen says

  Tak for en informativ side. Jeg rejste i sommers til USA og fik derfor en ESTA-indrejsetilladelse gyldig til 2016. Dengang udfyldte jeg kun de obligatoriske felter og således ikke feltet om, på hvilken adresse jeg ville befinde mig. Nu skal jeg til USA igen og kan så forstå, at der imidlertid er sket ændringer i november, således at man nu SKAL oplyse dette, samt at der er tilføjet andre spørgsmål i ansøgningen. Påvirker det på nogen måde min indrejsetilladelses gyldighed? På forhånd mange tak. Hilsen Freja

 13. Karin Aarup says

  Jeg sidder og vil lave ESTA ansøgning. Jeg ville lige høre, hvad man skriver ved arbejdsgiver, hvis man er pensionist? Jeg skal nemlig have min svigerfar og svigermor med… Og jeg kan forstå, at børn skal have deres egen ESTA ansøgning. Men de kan da ikke selv udfylde den, så ved du, om der findes en, som er til børn?

  • says

   Nej, der findes ikke nogen “børnevenlig” udgave af ESTA formularen. Her må forældrene træde til og udfylde deres børns ESTA formular. Angående arbejdsgiver, så skriver man “Retired” eller noget i den retning, hvis man er pensionist. Jeg husker ikke den præcise fremgangsmåde, men det er forklaret i forbindelse med ESTA-formularen, hvordan man skal gribe det an, hvis man er pensionist, under uddannelse, arbejdsløs eller hvad det nu måtte være, der er årsag til, at man ikke lige har en arbejdsgiver at skrive på formularen. Og det forhindrer ikke en i at rejse til USA, hvis man er arbejdsløs, pensionist eller lignende. Bare så det lige er på plads 😉

 14. Anja Simonsen says

  Som alle andre nævner her, så er det dog en rigtig god og informativ side. Og hvor er du bare hjælpsom :-) Derfor forsøger jeg mig også her, selvom det ikke helt er indenfor dit felt. Men du ved jo så meget !! Jeg skal til USA til november og billet og pas er bestilt i vores gamle navne. Vi bliver nemlig gift i september måned. Så nu er jeg i vildrede om at det er helt ok at vi hedder noget andet, når bare pas og billetter stemmer overens? Kan ikke få fat på ambassaden… Ved godt det er et spøjst spørgsmål, men render panden mod en mur andre steder. God påske :-) Mange hilsner Anja P.S: ESTA-blanketten lyder også på vores ‘gamle’ navne…

  • says

   Tak for din ros og din søde bemærkning om undertegnede 😉 Jeg kan så glæde dig med, at jeg godt kan svare dig på spørgsmålet: Det er helt OK at rejse til USA på pas med et tidligere efternavn, når alle de øvrige rejsedokumenter står i samme navn. Men det anbefales faktisk, at I medbringer en kopi af jeres (kommende) vielses attest. Den vil kunne dokumentere, at I har skiftet efternavn, hvis nogen skulle spørge jer om det. Amerikanerne kender i øvrigt fuldt ud til problematikken, da masser af mennesker skifter deres efternavn ud, når de bliver gift. Så hvis I blot pakker en kopi af vielses attesten ned i håndbagagen, så er der ingen problemer. Det er slet ikke sikkert, I bliver spurgt om noget ved paskontrollen. Men gør I det, så kan I altså fremvise dokumentation. Rigtig god tur!

 15. Jørgen Jensen says

  Jeg har et pas, der er udstedt i 2009. Jeg skal til L.A. den 9. april og har fået ESTA godkendelse. Mit spørgsmål er, om jeg skal have pas med fingeraftryk, for at kunne komme ind?? Mvh Jørgen

  • says

   Du kan uden problemer rejse ind i USA på dit pas fra 2009. Dit pas indeholder naturligvis de tekniske elementer, som der blev stillet krav om at det skulle indeholde i 2009 – og som godtages ved indrejse i USA i dag. Så glem alle bekymringer om eventuelt manglende “detaljer” på den indbyggede chip. Der hvor problemer kan opstå er, hvis man har et helt nyt pas, der IKKE indeholder de forventede elementer på den indbyggede chip – hvad så end årsagen er. Men “gamle” og stadig gyldige pas er altså fuldt gyldige til indrejse i USA.

 16. Anne Eriksen says

  Sikke en informativ side :-) Vi skal til New York på lørdag, og vi har lige ændret hotel i weekenden. Nu kan jeg så se, at jeg i vores ESTA-formular er kommet til at skrive den gamle hoteladresse under kontaktinformation i USA. Denne rubrik kan jeg jo ikke ændre, men har det nogen betydning, at hoteladresse og kontaktinformation i USA ikke stemmer overens?

  • says

   Feltet med kontaktinformation er en af de “nye” felter på den elektroniske ESTA formular, som blev opdateret i november 2014. Jeg har derfor ikke rigtigt nogen erfaringer med de “nye” felter/ information på ESTA formularen, men logikken siger mig, at det ikke har nogen betydning – da man jo netop kan vælge at skifte hotel inden afrejse. Og hvis kontaktinformationen ikke kan ændres på den elektroniske ESTA formular, er I jo uden skyld i, at adresserne er forskellige. Jeg ville ikke nervøs. Rigtig god tur til USA!

 17. Katrine says

  Vi skal en tur til New York, og skal have vores søn på 10 måneder med. Vi er lidt usikre på, om han skal have visum eller om det er nok at vi bare har vores…??? På forhånd tak Mvh Katrine

  • says

   Når I skriver visum, går jeg ud fra, at I mener en ESTA godkendelse, der er en forhånds godkendelse til indrejse i USA. Og ja: Alle personer uanset alder (også spædbørn) skal have en ESTA godkendelse til indrejse i USA. Så jeres lille søn skal have sin egen, og kan ikke nøjes med mors og fars godkendelse. God tur :-)

 18. Adam says

  Først og fremmest tak for en informativ side. Jeg har et praktisk spørgsmål vedrørende ESTA. I oktober 2013 var jeg på ferie i Florida. Nu skal vi af sted igen til Californien her til maj, og mit ESTA udløber først til september 2015, så alt spiller. Men: Når jeg vil opdatere min ansøgning med ny hotel adresse, fly osv., så kan jeg KUN opdatere hoteladressen. Jeg kan ikke rette i felterne flyselskab, ombordstignings lufthavn – her står stadig info fra ferien i Florida fra 2013. Ved du eventuelt om det er et problem eller? Hilsen Adam og på forhånd tak for hjælpen!

  • says

   I november 2014 blev selve den elektroniske ESTA formular opdateret, og ved den lejlighed kom der et par nye felter til formularen – og et par andre informationer blev fjernet. Det gælder bl.a. informationerne om flyselskab, lufthavn, flightnummer og lignende. Disse oplysninger skal ikke længere oplyses på ESTA formularen, og det er forklaringen på, at du heller ikke kan opdatere eller rette disse informationer. Så bare rolig: Selvom der optræder “gamle” informationer på din nuværende ESTA godkendelse, er ESTA godkendelsen fuldt gyldig – selvom der i dit tilfælde optræder information fra din ferie i Florida i 2013.

 19. Helle says

  Vi skal til USA om tre måneder. Vi var også afsted for to år siden her til sommer. Vi ansøgte om ESTA cirka to måneder før vi rejste, så den når at udløbe, inden vi skal afsted igen. Hvordan gør vi så? Skal den udfyldes på ny? Eller blot fornyes? Hvis ja, hvordan gør vi så det? På forhånd Tak for hjælpen. /Helle

  • Henrik Bottos says

   Du skal ansøge, som var det første gang igen. Den gamle kan ikke fornyes efter det andet år.

  • says

   Det er fuldstændig korrekt, hvad Henrik Bottos skriver ovenfor: I skal udfylde en helt nyt ESTA godkendelse og betale gebyret på de 14 dollars. Man kan ikke forny en ESTA godkendelse, når gyldigheden på de 24 måneder er udløbet. Så skal der udfyldes en ny ESTA godkendelse.

 20. John Jensen says

  Jeg sidder og skal udfylde ESTA og støder på den her, arbejdsoplysninger. “Har De en nuværende eller tidligere arbejdsgiver?” Er det hvis jeg skal arbejde i USA, eller er det min arbejdsgiver herhjemme? Jeg skal ikke arbejde i USA, kun holde lidt ferie.

  • says

   Det er din arbejdsgiver i Danmark, som du skal oplyse informationer på. Informationen om arbejdsgiver er i øvrigt en af de “nye” oplysninger, der blev tilføjet den elektroniske ESTA formular i november 2014. Årsagen til, at man skal give flere oplysninger på ESTA formularen nu end før november 2014 er i øvrigt, at man gerne vil undgå, at folk uretmæssigt får afvist deres ESTA ansøgninger. De sidste par år har været en del eksempler på, at personer har fået afvist deres ESTA godkendelser – fordi de er blevet forvekslet med folk på “den sorte liste” – altså personer, som er uønskede i USA. Ved bl.a. at afkræve flere oplysninger fra alle ansøgere, skulle det være nemmere at undgå, at helt almindelige rejsende til USA får deres ESTA godkendelse afvist p.g.a. forvekslinger.

 21. Louise Mertins says

  Jeg planlægger en meget spontan tur til NYC i morgen. Kan jeg søge et visa i dag, og stadig nå at få det til i morgen tidlig?? Kan dette nås? Håber du kan svare hurtigst muligt :)

  • says

   Jeg kan ikke normalt garantere meget hurtige svar her på siden, men i dit tilfælde kan jeg måske lige nå at svare dig: Hvis du med et “visum” mener en forhåndsgodkendelse til indrejse i USA i form af en ESTA godkendelse, kan du godt nå at få den til i morgen tirsdag. Du skal blot gå ind på den officielle ESTA side og udfylde den elektroniske formular – http://1.usa.gov/1wRlvGK Langt de flere bliver godkendt efter få sekunder. Hvis du mener et rigtigt visum, kan du godt glemme alt om projektet, da du i så fald er alt for sent ude.

   • Bettina Jensen says

    Hej, tak for en super side. Vi har et godkendt ESTA fra i sommers, og vores pas er ikke udløbet. Men vi skal afsted her om 14 dage igen, og forstår ikke helt, om vi skal ændre noget?? Hvor går man ind og ændre o.s.v.? Syntes ikke det står så klart. Fortæl gerne præsis, hvad vi gøre, tak.

 22. Jannik Lauritsen says

  Jeg skal søge om et F1 visa, da jeg skal studere i tre måneder, og derefter rejse en lille måned rundt. Men hvad skal jeg gøre angående adressen? Jeg havde tænkt mig at bo på et hotel de første par dage, og så finde et værelse, hvor jeg vil bo efterfølgende i de tre måneder. Er det fint nok, bare opgive adressen på hotellet, eller skal jeg opgive på hele mit ophold fra start? VH Jannik

  • says

   Du oplyser adressen på det hotel, som du overnatter på de første dage. Det er altid det første overnatningssted, man oplyser adressen på – og ikke nødvendigvis den adresse, hvor man opholder sig i længst tid under sin rejse i USA. Rigtig godt ophold i USA 😉

 23. Nanna Søndergaard says

  Angående det du skriver om, at man skal opgive opholdsadresse i USA i ESTA formularen, hvordan skal vi gøre det, når vi skal rejse rundt i autocamper? Vi har en plan over turen, med fast start- og slutadresse. På forhånd tak.

  • says

   Man oplyser adressen på det hotel, man overnatter på den første nat, når man er på kør-selv ferie i USA, hvor adressen naturligvis skifter hele tiden. Så det gør I også i jeres tilfælde: Man har typisk en overnatning på hotel i USA den første nat, når man skal på ferie i autocamper, da man først kan afhente camperen dagen efter. Så skriv adressen på det første hotel på.

 24. Morten says

  Jeg er på en udvidet ferie i USA, og har den 27. marts været i landet præcis tre måneder. Er der ikke nogen undtagelser for fornyelsen, af sine 90 dages turistvisum, ved at rejse til Mexico eller Canada? F.eks. ved at opholde sig i henholdsvis Canada eller Mexico i en bestemt tidsperiode? Hvis der ikke er nogen alternative udveje, end at forlade kontinentet, kan jeg i princippet rejse til f.eks. England, overnatter dér én nat og derefter rejse til USA igen med et fornyet visum? Forresten tak for super gode informationer om rundrejse i USA! Havde jeg ikke besøgt jeres hjemmeside, kunne jeg have endt i svære komplikationer.

  • says

   Glem alt om “smutture” til Canada eller Mexico. Det vil ikke nulstille 90 dages perioden. Du skal forlade det nordamerikanske kontinent. Dit rejsemønster skal i øvrigt være “naturligt” – uden der er nogen nærmere definition af, hvad der ligger i det. Personligt ville jeg nok vælge at tage et lidt længere ophold uden for USA, inden du returnerer. Hvis du kun overnatter én nat i fx England, vil immigrationsofficeren have alle mulige grunde til at “undre” sig over, hvad du foretager dig i USA. En mistanke om arbejde eller studier kunne fx nemt opstå, og sådanne aktiviteter kræver normalt et “rigtigt” visum – og ikke en ESTA godkendelse (som ikke er et visum, men en indrejse godkendelse). Det er kun ferierejser og kortere forretningsrejser, som er fritaget fra kravet om visum. Så når du skriver “fornyet visum”, er det altså ikke det, der er tale om. Men at man som dansk statsbroger rejser ind i USA via det såkaldte Visa Waiver program, der faktisk oversat betyder, at man netop er fritaget fra at skulle have visum. Så afhængig af, hvad du foretager dig i USA, så pas på, at du ikke kommer i problemer, når du opholder dig lang tid af gangen i USA. Husk også, at det ikke er tre måneder, men op til 90 dage, man må opholde sig i USA uden et visum, når man rejser ind via Visa Vaiwer programmet. Men da februar kun har 28 dage, så passer det med den 27. marts i dit tilfælde. Men andre skal passe på, hvis der er to måneder med 31 dage under deres ophold i USA.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *


otte + = femten